Звіт шкільної психолого-медико-педагогічної комісії

Знам’янської спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

за 2015/2016 навчальний рік

Робота шкільної психолого-медико педагогічної комісії проводилася відповідно річного плану шкільної ПМПК на 2015/2016н.р., що включав такі пункти:

 1. Виявлення особливостей індивідуального розвитку учнів школи-інтернату.
 2. Визначення адекватних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації,працевлаштування.
 3. Обговорення рівня психічного розвитку учнів, шкільних знань і пізнавальних можливостей початкових класів на початок навчального року.
 4. В разі потреби переведення учнів з одного відділення в друге в межах школи протягом двох років навчання.
 5. Перегляд в кінці навчального року контингенту учнів початкових класів з метою визначення відповідності навчання їх у тому чи іншому класі певного типу школи.
 6. Детальне вивчення учнів, які не засвоюють програму спеціальної школи.
 7. В кінці кожної чверті здійснювати аналіз успіхів у навчанні учнів та їх поведінки.
 8. Підготовка матеріалів на розгляд педагогічної ради на учнів, які мають навчатися за індивідуальною програмою.
 9. Попереднє ознайомлення з характеристиками пізнавальної діяльності учнів, зошитами, знаннями з певних предметів, відвідувати уроки.
 10. Обговорення індивідуальних програм навчання та досягнення учнів, які за нею працюють.
 11. Вивчення учнів 1-5 класів з метою визначення найбільш адекватного профілю, трудового навчання з урахуванням можливостей кожного учня.
 12. Надання консультативної допомоги батькам, педагогам з питань виховання, корекції і лікування дітей з відхиленням у розвитку, порушеннями поведінки.
 13. Проведення конференцій з питань розгляду складних випадків діагностики, планування корекційної роботи вироблення єдиних вимог до дитини з боку педагогічного колективу і сім'ї.

Шкільна ПМПК за 2015-2016 н. р. протокольно обстежила 93 учнів школи. За результатами обстеження та рекомендаціями обласної ПМПК шкільна ПМПК направляла обстежених дітей до загальноосвітніх та спеціальних класів даного закладу для подальшого навчання.

23 учні – направлено в обласну лікарню для проходження курсу лікування;

4 учнів направлено для проходження санітарно-курортного лікування;

20 учнів направлені на обстеження в дитячу обласну психіатричну лікарню;
21 учням – надано корекційно-відновлювальну та медичну реабілітацію та переведено зі школи-інтернату в інші навчальні заклади (за місцем проживання) для подальшого навчання;
12 учням – організовано навчання за індивідуальною формою.
21 учнів – зараховано до 1 класів та підготовчого ;

14 учнів – зараховано до дошкільної групи.
24 прибули до школи

За рік проведено 135 консультації:
96 – з батьками учнів
39 – з вчителями даного навчального закладу та вчителями міста

Членами шкільної ПМПК було проведено 565 індивідуально – корекційних занять.

Проведено з батьками учнів школи-інтернату систему заходів з метою здійснення корекційно-відновлювальної роботи з сім`ями:

 1. Проведено лекторій «Адаптація дітей до нових умов навчання та виховання», «Гендерні стереотипи та їх вплив на формування особистості школяра»
 2. Проведено загальношкільний лекторій «День відкритих дверей»
 3. Надання консультацій про заохочування та співпрацю батьків в навчальній діяльності дітей
 4. Проведено батьківські збори за підсумками роботи першого семестру «Типи сімей та стилі сімейного виховання», «Конфлікти: причини виникнення, шляхи подолання»
 5. Проведено збори батьків і учнів 12-го класу «Професійне самовизначення»
 6. Надано консультації батькам дітей, які навчаються за індивідуальною формою
 7. Батьківський лекторій «Гіперактивність та агресивність як форми девіантної поведінки. Дитячі крадіжки», «Бездоглядність – проблема сучасності»
 8. Надано рекомендації батькам та учням щодо ефективого вибору професії
 9. Проведено батьківський лекторій «Профілактика суїцидів серед дітей та підлітків. Дитина та її успіх», «Професійне самовизначення: яку професію обрати»
В Знам’янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті навчається 167 учні. Станом на 24.05.2016р. із них:

- 159 учнів себе обслуговують(64 учнів мають порушення мовлення).
- 57 діти-інваліди.

І.Діти з розладами поведінки - 10
ІІ. Із захворюванням нервової системи -60, із них:
1) ДЦП-11;
2) з епілепісиндромом 5;
3) з монопарезами -0;
ІІІ. З набутими деформаціями кінцівок- 2;
ІV. З вродженими вадами розвитку – 64, із них:
1) з хворобою Дауна- 5;
2) з хворобою Вілльямса 1
3) з порушенням зору – 2;
4) з оперованою спинно-мозковою грижею-4;

5)з сенсоневральною туговухістю-2;

6)з синдромом дитячого аутизму – 7;

7)з тяжкими мовленнєвими порушеннями – 27


V. Набуті захворювання:

1) з порушенням органів зору -24;

2) з порушенням слуху -4;

3) серцево-судинні захворювання -9;

4) органів дихання -1;

5) захворювання органів ЛОР- 17;

6)захворювання шлунково-кишкового тракту – 6;

7) захворювання сече-статевої сфери –5;

VІ. Захворювання ендокринної системи -2

Всього інвалідів – 57, з них до 18-ти років - 51, після 18 років – 6.

52 учні мають діагноз – легка розумова відсталість, помірна розумова відсталість -11.
Помітна тенденція збільшення кількості дітей, які мають мовленнєві порушення та розумову відсталість.
З метою покращення рухової активності, орієнтації та психічного розвитку учнів школи проводиться медико-педагогічна та психологічна індивідуальна корекція.

Для покращення реабілітації учнів з порушенням опорно-рухового апарату здійснюється придбання медико-технічної апаратури:

- параподіуми;

- острівець здоров`я (крісло, масажер для ніг);

- фізіоапаратура (турмалінієва кушетка);

- укомплектована сенсорна кімната.

Освітні послуги і колективна форма навчання 12 класів, що працюють за програмою загальноосвітньої школи та 10 класів, які працюють за програмою спеціальної школи. Індивідуальна форма навчання 12 учнів.

В школі проводиться медико-соціальна реабілітація учнів. Постійно продовжується співпраця з психіатричною службою КОПЛ, психіатром ЦРЛ, неврологічною службою ОДЛ. Медпрацівниками 2 рази на рік проводиться комплексне реабілітаційне лікування, яке включає проведення згідно розкладу лікувальної фізкультури, масажу (2-3 рази на рік), фізіотерапевтичні процедури, медикаментозну терапію, згідно захворювань дітей, які знаходяться на диспансерному обліку.

При необхідності, лікар-педіатр направляє за потребою хворих дітей на обстеження до районного психіатра та до обласної психіатричної лікарні. Там діти проходять поглиблене обстеження та лікування з наступним призначенням рекомендацій для подальшого проведення реабілітації та спостережень. За рік було проведено 20 госпіталізацій в обласну психіатричну лікарню.

Психолого-педагогічна реабілітація.

Постійно членами ШПМПК проводяться консультації з батьками учнів, з вчителями та вихователями школи-інтернату, протягом року проводиться психолого-педагогічна діагностика вихованців та прибулих учнів. Особливої уваги потребує питання діагностики пізнавальної діяльності дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. В нашій школі таких вихованців – 22. Досвід дає підставу стверджувати, що у більшості дітей, які з неблагополучних сімей потрапили в установи суспільного виховання, виявляється затримка психічного розвитку. Психолого-педагогічне вивчення дітей має свої особливості. Значна частина дітей дошкільного і шкільного віку потребує індивідуального підходу для встановлення контакту. Окремим з них характерна агресивність і негативізм. Обмежений комунікативний контакт з дорослими є причиною загального недорозвинення мовлення. Бідність, обмеженість, конкретно чуттєвого досвіду у вихованців інтернатних закладів негативно відображається на формуванні наочно-образного мислення і сприймання, це проявляється у недорозвиненні невербального інтелекту. На основі даних обстеження та спостережень (портфоліо) планується психологічна та педагогічна корекція, яка здійснюється безпосередньо психологом школи, соціальним педагогом, вчителями – дефектологами, вчителями трудового навчання.
Фізична та фізкультурно - спортивна реабілітація реалізується через лікувальний масаж, лікувальну фізкультуру, уроки музики, навчально-тренувальних занять з фізичної культури.

Професійна реабілітація в школі-інтернаті реалізується через професійну орієнтацію. Згідно напрямку соціальної та побутової реабілітації в Знам’янській спецшколі-інтернаті обладнані кабінети корекційної спрямованості: 2 логопедичні кабінети, 3 кабінети лікувальної терапії, 1 сенсорна кімната, 2 кабінети ЛФК. Реабілітація в школі-інтернаті носить комплексний характер, забезпечується поєднанням спеціально педагогічного (корекційного), психологічного, медичного супроводу (лікувально-відновлювальні, лікувально - профілактичні заходи). Педагогічні медичні працівники під час занять та в позаурочний час здійснюють системні спостереження учнів, узагальнюючи результати з наступним обговоренням з метою внесення відповідних корективів у системі навчально-реабілітаційної роботи.
Медичний персонал систематично ознайомлює педагогів і батьків з результатами поглибленого медичного огляду дітей, санітарно-гігієнічним режимом школи-інтернату, клінічними проявами порушень розвитку вихованців.
Педагогічні працівники на основі медичних висновків, результатів системного психолого-педагогічного вивчення учнів класу визначають особливості їх навчання та корекційно - розвиткової роботи.

Особливу увагу шкільна ПМПК звертає на якість зміни контингенту учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл –інтернатів. Відповідно до нового Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (п.п.2.6, 2.7, 2.8) розширено контингенти учнів. Тепер в нашому закладі можуть навчатися діти зі складними вадами розвитку. Це діти, з порушенням опорно-рухового апарату в поєднанні з легкою розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку та учнів з аутизмом, помірною розумовою відсталістю.

На засіданнях шкільної психолого-медико–педагогічної комісії періодично розглядаються результати вивчення конкретної дитини. Обговорюються окремі прояви і накреслюються шляхи подолання її вивчення.

Важливим напрямом роботи шкільної ПМПК є консультування батьків з питань корекційно–реабілітаційної допомоги дітям. Консультації завершуються розробленням індивідуально–орієнтовних програм розвитку дитини в цілому. Складаючи індивідуальну програму корекційного, розвивального навчання дитини, виходимо з показників її інтелектуального розвитку, досягнень, можливостей, виявлених прогалин.

У своїй роботі з батьками проводимо як індивідуальну так і групову форму консультування. Слід зазначити, що групова форма роботи з батьками сприяє встановленню практичних контактів між сім’ями, в яких виховуються неповносправні діти. Активну учать приймали батьки, вчителі та вихователі в роботі клубу «Співдружності», де проводили зустрічі за круглим столом «Доброта і милосердя в сім`ї», «Стоп насильству».

Протягом року було проведено семінар – практикум з членами шкільної ПМПК по обстеженню відхилень в інтелектуальному розвитку новоприбулих учнів за новими методиками Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.П., Обухівська А.Т та визначенню рівня знань учнів при переході з однієї ланки в другу.
Весь пед. колектив приймав участь в проведенні занять дефектологічного семінару, де розглядалися такі питання як:

 • - «Особливості методики корекційного навчання та виховання різних категорій дітей з психофізичними вадами»;
 • - «Особливості психолого-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленого батьківського піклування»;
 • - «Корекційна спрямованість педагогічного процесу як принцип діяльності спеціального освітньо-реабілітаційного закладу для дітей з вадами інтелектуального розвитку»
 • - «Лікувальна та корекційно-реабілітаційна допомога дітям з психофізичними вадами розвитку».

Розроблено дидактичний матеріал для обстеження особливостей психічних процесів дітей (вчителі –дефектологи, логопеди).

Провели семінар «Вивчення особливостей учнів 1-5 класів з метою визначення найбільш адекватного профілю трудового навчання з урахуванням можливостей кожного учня». Вивчалися природні нахили та здібності вихованців для реалізації компетентного підходу до змісту профорієнтаційної роботи.

Проведено дві конференції на теми: «Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку у дітей з аутизмом», «Особливості розвитку дітей з порушеннями поведінки»

Педагогічним колективом школи викладається матеріал на Інтернет-сторінку, де можна ознайомитися з інформацією про школу, умовами прийому дітей, правилами поведінки в школі, переглянути фотографії, які розповідають про навчання та відпочинок вихованців школи-інтернату.

Створено буклет з адресою та інформацією про комплекс корекційних та медичних послуг, які отримують учні даного спеціального загальноосвітнього закладу.

Проводиться роз’яснювальна робота серед батьків та родичів хворих дітей. Підтримується тісна співпраця з психологічною службою міста та області, з міськими соціальними службами та дитячою кімнатою міліції. Постійно проводиться робота з педагогічним колективом та батьками з приводу неадекватної поведінки учнів та виявлення причин неуспішності навчання.

Інформація

Інформація

про кількість дітей з психофізичними вадами в розвитку
по Знам’янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату І-ІІІ ступенів


№ п/п Категорія дітей з вадами психофізичного розвитку Кількість дітей з ПФР
1 2 3
1 З порушення зору, всього: 26
у т.ч.сліпі -
у т.ч.слабозорі 26
2 З порушенням слуху, всього: 3
у т.ч.глухі -
у т.ч. слабочуючі 3
3 Сліпоглухі -
4 З порушенням опорно-рухового апарату всього 168
у т.ч. себе обслуговують 160
у т.ч. себе не обслуговують 8
5 З порушенням мовлення, всього 64
у т.ч. з дитячим аутизмом 7
6 Із неврологічними захворюваннями ДЦП-15
7 Із ЗПР
8 Із розумовою відсталістю, всього 63
у т.ч. легкою; 43
у т.ч. помірною; 14
у т.ч. важкою; -
у т.ч. глибокою -

Шкільна ПМПК забезпечена щорічною підпискою на науково-методичні газети та журнали «Дефектолог», «Дефектологія», матеріали яких систематично опрацьовуються на семінарах та індивідуально. Має ПМПК в наявності таку спеціальну літературу та наочність: Л.Я. Малярчук «Обстеження мовлення дітей», Л.Я. Малярчук «Дидактичний матеріал для виправлення мовних недоліків», Г.Й. Блінова «Альбом для обстеження мовлення у дитини». Любов Нижник, Олена Сегірова «Допомога дітям з особливими потребами». Л.П.Савіна «Пальчикова гімнастика для розвитку мовлення дошкільнят», М.А.Савченко «Методика виправлень вад вимови фонем у дітей», Тетяна Момот «Пальчиками граємо – мову розвиваємо», Кондратенко Л.О, Прищепа О.Ю. «Технологія попередження дисграфії», «Питання догляду за особами з розумовою відсталістю в сучасній дефектології»., Т.Ілляшенко «Чому їм важко вчитися?», «Діагностика», «Корекція труднощів у навчанні молодших школярів», А.Г.Обухівська, Т.Д. Ілляшенко. З досвіду психолого-медико –педагогічних консультацій України. Оновлено матеріали для обстеження учнів за методикою Н.М. Стадненко.

Протягом 2015-2016 навчального року заступником директора з виховної роботи Смородською С.М., соціальним педагогом Дмитришиною Г.В., практичним психологом Толок Н.В. та представником КМСД були проведені профілактичні заходи:

 • - Заняття з профілактики правопорушень для підлітків « Конфлікти та способи їх подолання»
 • - Заняття по статевому вихованню для дівчат-підлітків «Дівочі загадки й секрети»
 • - Лекторій для 7-12 кл. з показом презентації «Стрес: причини й ознаки»
 • - Заняття «Моральний розвиток підлітків»
 • - Творча робота «Портрет сучасного підлітка»
 • - Круглий стіл з профілактики правопорушень для підлітків «Я та вчинок»
 • - Тренінг з профілактики суїцидальної поведінки для емоційно нестійких підлітків
 • - Акція «Стоп – насильству!». Створення плакатів-колажів
 • Усний журнал для підлітків «Як жити сьогодні, щоб побачити завтра».
 • - Заняття на розвиток емоційно-вольової сфери учнів спеціальних класів
 • - Консультування педагогів з питань зменшення тривожності учнів, підвищення самооцінки
 • - Психологічна година з профілактики правопорушень для підлітків «Толерантність».
 • - Година спілкування з профілактики суїцидальної поведінки для підлітків «Життєві перспективи та життєвий вибір»
 • - День позитиву. Створення плакатів-колажів «Найвища цінність – це життя!»
 • - Диспут з профілактики жорстокої поведінки для підлітків, старшокласників «Як запобігти насильству»
 • - Тренінг на формування позитивної «Я-концепції» для підлітків та старшокласників «Шлях до себе».
 • - Заняття з профілактики правопорушень для підлітків «Бути Людиною»
 • - Відеолекторій з профілактики правопорушень для підлітків « Мої помилки»
 • - Круглий стіл для підлітків «Ми – за здоровий спосіб життя!»
 • - Тренінг проблемно-вирішальної поведінки Д.Романовської для підлітків, старшокласників
 • - Тренінг особистісного зростання для підлітків «Я – єдиний і неповторний».
 • - Тренінгове заняття з профілактики правопорушень для підлітків «Вчимося протистояти тиску»
 • - Акція «Я обираю життя!». Плакати –колажі
 • - Тренінг для старшокласників «Як уникнути стресу?»
 • - Заняття з профілактики суїцидальної поведінки для підлітків «Лінія життя»
 • - Корекційні заняття для зменшення агресивності, гіперактивності, тривожності;
 • - Тренінги на розвиток цілеспрямованості учнів, розвиток самосвідомості;
 • - Індивідуальні корекційні заняття з учнями «групи ризику» на розвиток позитивної «Я – концепції».

Педагогічний колектив постійно співпрацює з міською, районною газетою, куди надає інформацію про всі шкільні заходи та досягнення учнів.

На сторінках «Виховної години» , «Розкажіть онуку» вчителі та вихователі друкують свої розробки виховних годин, уроків, логопедичних занять.

Членами ПМПК постійно надаються консультації та методична допомога вихователям Знам'янського будинку-інтернату І-ІV профілю. Вчителями -дефектологами Смірновою В.О. і Рудуман О.І. обстежені вихованці будинку-інтернату та зроблені висновки щодо їх мовленнєвого розвитку. Вчителі –дефектологи допомагають в плануванні і проведенні занять з дітьми, що мають помірну та глибоку розумову відсталість.

Інформація
про спеціальні загальноосвітні (школи-інтернати), санаторні школи
(школи-інтернати) для дітей з психоневрологічними захворюваннями, дошкільні навчальні заклади компенсую чого типу (спеціальні), будинки дитини, дитячі будинки-інтернати соціального захисту ІІ-І\/ профілів, логопедичні пункти дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, реабілітаційні центри
№ п/п Тип соціального загальноосвітнього навчального закладу Адреса Керівник Контактний телефон
1 2 3 4 5
1 Для слабозорих
2 Для глухих
3 Для слабочуючих
4 Для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Кіровоградська обл. м. Знам’янка вул.Фрунзе,89 Директор Заруцька Н.В. 3-20-72
5 Для дітей із ЗПР
6 Для дітей із розумовою відсталістю:
легкою
помірною (ІІ профіль);
важкою (ІІІ профіль); глибокою (І\/ профіль)
7 Логопедичні пункти
Кiлькiсть переглядiв: 319

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.