Звіт Знам'янської

міської психолого-медико-педагогічної консультації

за 2015/2016 навчальний рік

Знам’янська міська ПМПК створена 1 грудня 2008 року згідно наказу від 28.11.2008 року № 284 «Про створення міської психолого-медико-педагогічної консультації» (таблиця 2.1). З 02.09.2013 року введено посаду завідувача міською ПМПК на яку призначено за погодженням з обласною ПМПК Білоконь Н.В.

Адреса міської ПМПК:

м.Знам’янка, пр.ВЛКСМ,5.

Діяльність ПМПК спрямована на:
 • · виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;
 • · надання корекційно-індивідуальної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;
 • · консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленням в психофізичному розвитку;
 • · просвітницьку діяльність серед населення.
До складу МПМПК входять:
 • · завідувач;
 • · практичний психолог;
 • · вчитель-логопед

Знам’янська міська ПМПК в своїй роботі керується Конституцією України, Конвенцією ООН Про права дитини, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, Положенням про центральну та республіканську, обласні, міські, районні ПМПК.

У місті Знам’янка загальна кількість дітей віком до 18 років становить 5388, із них:

 • · дошкільного віку – 2238 осіб;
 • · шкільного віку – 3150 особи.

Знам’янською міською ПМПК за 2015/2016 навчальний рік проведено 25 діагностичних засідань;

обстежено: 397 дітей із них: дошкільного віку 120.

Обстежено 276 учнів шкіл міста, 78 із них направлено на обстеження ОПМПК для уточнення діагнозу та визначення форми корекційного навчання і виховання. У 2015/2016 навчальному році за індивідуальною формою навчалося 51 дитина та за інклюзивною формою навчання- 15 учні. 21 із них мають статус дитини з інвалідністю:

 • · з розумовою відсталістю 7;
 • · з порушенням зору 3;
 • · з затримкою психічного розвитку 22;
 • · з порушенням опорно-рухового апарату – 8;
 • · з неврологічними захворюваннями – 12;
 • · з порушенням слуху – 1;
 • · з психічними розладами – 5;
 • · з іншими захворюваннями –7.
 • · з порушенням мовлення -1

Проводилося обстеження мовлення учнів молодших класів. У 152 дітейвиявлені порушення мовлення.

Логопедичний пункт у м.Знам’янка – ліквідовано;

Консультативна допомога

Фахівці Знам’янської МПМПК постійно надавали консультативно-методичну допомогу батькам, психологам та соціальним педагогам, вчителям з питань виховання і навчання дітей з відхиленнями в розвитку, девіантною поведінкою у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх закладів.

Члени ПМПК брали участь у батьківських зборах на тему:

 • · «Перші шкільні труднощі навчання та їх подолання»;
 • · «Причини виникнення труднощів у навчанні дітей»;
 • · «Мовленнєва підготовка дітей до школи»;
 • · Форми навчання передбачені Законом України про освіту.

Створено банк даних:

 • - дітей з інвалідністю, які проживають в м.Знам'янка;
 • - дітей, які не можуть навчатися через тяжкі форми хвороби;
 • - дітей-сиріт;
 • - дітей, які знаходяться під опікою;
 • - дітей з інвалідністю, які навчаються в ДНЗ та ЗШ міста;
 • -дітей, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формах навчання;
 • - вчителів, які надають освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами.

Проводилися інформаційні та методичні наради з вчителями, які працюють з дітьми за індивідуальною та інклюзивною формами навчання, вчителями-логопедами, психологами, соціальними педагогами на теми: «Впровадження інклюзивної освіти в ДНЗ міста», «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», «Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами», «Етапи корекційної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку», «Корекційно-розвиткова робота з учнями, які мають особливі освітні потреби», «Складання індивідуального плану роботи з дитиною, яка навчається за інклюзивною формою навчання», «Методика проведення занять з дітьми, які мають нерівномірну сформованість пізнавальних процесів», «Нормативно-правова база для організації навчання дітей за інклюзивною формою навчання» та інше.

Підготовлені і надані вчителям для використання в роботі методичні рекомендації для вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

Проведено моніторинг роботи логопедичних груп в дошкільних закладах міста та поглиблено вивчався стан ведення нормативної документації в логопедичних групах ДНЗ міста.

Питання «Використання нетрадиційних технологій в роботі з дітьми, які мають фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення», «Розв’язання корекційних та освітніх завдань на заняттях з дітьми, які мають порушення мовлення», «Розумовий розвиток дітей логопедичної групив процесі формування лексико-граматичної будови мовлення», «Розвиток зв’язного мовлення, як засіб формування комунікативної компетентності дошкільників» розглядалися на засіданнях міського методичного об'єднання вчителів-логопедів.

Підготовлено та проведено науково-методичний семінар для вчителів-логопедів та вихователів логопедичних груп ДНЗ «Взаємодія вчителя-логопеда, вихователя та батьків в процесі навчально-виховної та корекційної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення» та для вчителів, які працюють здітьми з особливими потребами «Розвиток психічних процесів у дітей з психофізичними вадами».

Вчителі-логопеди брали участь у вебінар-семінарі з питань спеціальної та інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах, який проводили спеціалісти АПН України.

Пройшли круглі столи для вчителів, які працюють з дітьми за індивідуальною формою навчання на тему «Інтегроване навчання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку» та «Надання консультативної допомоги батькам, які виховують дітей з особливими освітніми потребами з питань особливостей їх розвитку».

Спеціалістами міської ПМПК проведено три навчальні семінари для шкільних психологів з питань діагностичного вивчення дітей молодшого шкільного віку та вчителів, які працюють з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

Відповідно до плану роботи міської ПМПК проводилося вивчення стану індивідуального та інклюзивного навчання в школах міста, тематичне вивчення питання «Забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами» та «Психолого-педагогічний супровід дітей, які мають особливі освітні потреби».

Етапи роботи міської ПМПК висвітлювалися на сайтах відділу освіти, методичного кабінету та міськвиконкому.

Членами міської ПМПК у 2015/2016 навчальному році році було надано 314 консультацій вчителям, вихователям, вчителям-логопедам та батькам дітей з особливими освітніми потребами;

Корекційний напрямок

Спеціалісти МПМПК постійно проводять індивідуально-корекційні заняття з метою навчально-діагностичного вивчення научуваності дитини для оцінки потенціальних можливостей навчатися за певним типом програми.

Було проведено 115 індивідуально-корекційних занять з дітьми,які мають особливі освітні потреби.

В школах міста навчається 41 дитина з інвалідністю та 39 дітей, які знаходяться під опікою.

В умовах збільшення кількості дітей з особливостями ПФР індивідуальна форма навчання не вирішує проблеми охоплення спеціальним навчанням даної категорії дітей. Необхідно розширити мережу спеціальних груп при ДНЗ, класів інтенсивної педагогічної корекції, логопедичних пунктів, інклюзивної форми навчання.

Міською ПМПК проводилася робота по виявленню дітей-інвалідів у ДНЗ міста та дітей, які знаходяться під опікою, робота по ранньому виявленню дітей з вадами у розвитку і надання соціально-педагогічної та методичної допомоги.

ПМПК тісно співпрацює зі спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом, дитячою консультацією ЦРЛ, дільничими педіатрами.

Навчальні заклади забезпечені повною мірою навчально-методичними програмами, корекційно-розвивальними програмами, методиками для роботи з дітьми з психофізичними вадами.

В кабінетах шкільних психологів є методичні розробки для проведення діагностичної та корекційної роботи з дітьми. За кожною дитиною яка отримує особливі освітні послуги ведеться психолого-педагогічний супровід. З особливо проблемними дітьми шкільні психологи проводять корекційні заняття. Їх робота відображена в картках корекційної роботи.

Для підвищення кваліфікаційного рівня спеціалісти ПМПК брали участь у семінарі-практикумі, організованого фахівцями ОПМПК. Нажаль в2015-2016 навчальному році для педагогів, які надають освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами міста не були виділені квоти для проходження курсів підвищення кваліфікації з інклюзивного навчання, що проводилися в КОІППО ім.В.Сухомлинського.

Протягом навчального року членами міської ПМПК проводилася просвітницько-методична робота серед населення міста.

У роботі спеціалісти міської ПМПК використовують «Методику діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів під редакцією Стадненко М.М, Ілляшенко Т.Д., Обухівської А.Г.» та інші методики розроблені Інститутом дефектології АПН України. Виписані журнал «Психолог», газети «Освіта України», «Освітянське слово», Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до річного плану Знам'янської міської ПМПК було проведено:

· засідання методичного об’єднання вчителів на тему: «Нормативно-правове забезпечення впровадження інклюзивної освіти в дошкільних закладах міста» (02.09.2016 року);

· інформаційно-методична нарада з заступниками директорів з навчально-виховної роботи з питань нормативно-правового забезпечення організації навчання дітей з особливими освітніми потребами за інклюзивною та індивідуальними формами навчання (07.09.2016 року);

· навчальний семінар для шкільних психологів з питань розвитку пізнавальних процесів у дітей, які мають психофізичного розвитку (15.10.2016 року);

робоча нарада з заступниками директорів шкіл, які відповідають за організацію навчання дітей з особливими освітніми потребами з питань ведення нормативно-правової документації індивідуального та з інклюзивного навчання (10.11.2016 року)

Кiлькiсть переглядiв: 337

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.