Звіт Бобринецької

районної психолого-медико-педагогічної консультації

за 2015/2016 навчальний рік

Робота Бобринецької районної ПМПК здійснюється згідно річного плану роботи та графіку психолого-педагогічного вивчення учнів району, погодженого в обласній ПМПК. Робота спрямована на своєчасне виявлення та організацію обліку дітей з вадами розвитку, визначення для них відповідних форм навчання та соціально-педагогічної допомоги.

Протягом 2015/2016 навчального року було проведено 25 засідань (6 стаціонарних та 19 виїзних) та обстежено 172 дитини. Вперше обстежено 143 дитини, повторно – 29.

В 2015/2016 навчальному році за індивідуальною формою навчались 13 учнів та 3 учні за інклюзивною формою навчання (з них 14 дітей з інвалідністю).

Проводиться роз’яснювальна психолого-медико-педагогічна робота серед батьків, вчителів, вихователів та керівників закладів освіти про необхідність виявлення дітей з відхиленнями у розвитку з метою надання їм вчасної всебічної допомоги, консультування щодо організації індивідуальної та інклюзивної форм навчання.

Протягом навчального року надано 116 консультацій для керівників навчальних закладів, вчителів, батьків (осіб, які їх заміняють).

На колегіях та нарадах при начальнику відділу освіти, засіданнях РМО інформовано директорів та вчителів загальноосвітніх закладів з таких питань:
 • - «Роль засобів мистецтва у розвитку та корекції наочно-образного мислення школярів» (РМО вчителів художньо-естетичного циклу)
 • - «Основні напрямки та організація роботи ПМПК» (рада директорів)
 • - «Методичний супровід та своєчасна комплексна психолого-медико-педагогічна корекція відхилень у розвитку дітей» (РМО вчителів, які навчають дітей з особливими освітніми потребами)
 • - «Комплексний психолого-медико-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку» (РМО вчителів, які навчають дітей з особливими освітніми потребами)
 • - «Про організацію навчання та супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку»
 • - «Співпраця ПМПК з директорами навчальних закладів та вчителями-предметниками»
 • - «Алгоритм організації індивідуальної форми навчання на наступний навчальний рік»
Розділ І. Загальні відомості про Бобринецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію.

На території Бобринецького району проживає 4232 дітей віком від 0 до 18 років. В районі функціонує на постійно діючій основі районна психолого-медико-педагогічна консультація. Персональний склад ПМПК складається з 5 консультантів, які мають вищу освіту та працюють за спеціальністю.

Персональний кадровий склад Бобринецької районної ПМПК (2015/2016н.р)

№ з/п ПІБ Освіта та спеціальність за дипломом, кваліфікаційна категорія Спеціалізація в ПМПК (у тому числі – завідувача) Форма участі в діяльності ПМПК
штатний працівник Штатний за сумісництвом Погодинна оплата праці прпраці Доплата за суміщення функцій На громадських засадах
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Білоусова Лілія Олексіївна Вища освіта, вчитель початкових класів практичний психолог в закладах освіти, І категорія Завідувач районної ПМПК, консультант - психолог + - - - -
2 Святокум Інна Володимирівна Вища освіта, вчитель-логопед допоміжної школи; олігофренопедагог; вихователь спец. дошкільного закладу, вища категорія Консультант, вчитель - логопед - - - - +
3 Андалюкевич Світлана Володимирівна Вища освіта, вчитель-логопед допоміжної школи; олігофренопедагог; вихователь спец. дошкільного закладу, вища категорія Консультант, вчитель - логопед - - - - +
4 Мазенко Аліса Іванівна Вища освіта, вчитель початкових класів практичний психолог в закладах освіти Консультант – психолог з питань інтелектуального розвитку дитини - - - - +
5 Таран Антоніна Станіславівна Вища. Соціальний педагог. Психолог. Консультант – психолог з питань девіантної поведінки дитини +
Всього 5 5 1 0 0 0 4

Характеристика (кількісна) кадрового складу Бобринецької районної ПМПК

№ з/п Завідувач РПМПК Вчителі-логопеди (на громадських засадах) Консультанти-психологи (на громадських засадах) Всього
1 2 3 4 5
1 1 2 2 5

Бобринецька районна ПМПК створена відповідно до Розпорядження голови РДА від 31 серпня 2006 року № 641-р, наказу відділу освіти від 17 серпня 2012 року № 285. Районна психолого-медико-педагогічна консультація є державною методичною установою, що функціонує у системі освіти України. ПМПК створено при відділі освіти Бобринецької районної державної адміністрації та підзвітна обласній психолого-медико-педагогічній консультації. Завідувач ПМПК працює на повну ставку завідувача. Посаду завідувача районної ПМПК погоджено з обласною ПМПК. Завідувач районної ПМПК не суміщає посаду завідувача з іншими посадами.

У своїй діяльності районна психолого-медико-педагогічна консультація (РПМПК) керується Конвенцією про права інвалідів, Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про захист персональних даних», Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2012 №623/61, Положенням про індививідуальну форму навчання №732 від 20.12.2002р. та Порядком організації інклюзивної форми навчання №872 від 15.08.2011р.

Робота районної ПМПК здійснюється згідно річного плану роботи та графіку психолого-педагогічного вивчення учнів району, погодженого в обласній ПМПК. Робота спрямована на своєчасне виявлення та організацію обліку дітей з вадами розвитку, визначення для них відповідних форм навчання та соціально-педагогічної допомоги.

У ПМПК ведеться відповідна документація, а саме:

 • - Журнал обліку дітей , обстежених ПМПК (193);
 • - Книга протоколів діагностичних засідань (40);
 • - Карта стану здоров’я і розвитку дитини;
 • - Карти індивідуально-корекційної роботи з дитиною;
 • - Журнал обліку консультацій батькам, вчителям – 420.

Протягом 2015/2016 навчального року було проведено 25 засідань та обстежено 172 дитини. Вперше обстежено 143 дитини, повторно – 29. В 2015/2016 навчальному році за індивідуальною формою навчались 13 учнів та 3 учні за інклюзивною формою навчання (з них 14 дітей з інвалідністю).

Мережа Бобринецької районної ПМПК

(2015/2016н.р)

№ з/п Назва адміністративно-територіальних поділів в Кіровоградській області Загальна кількість дитячого населення віком від 0 до 18 років Наявність ПМПК на основі: Кіль-сть консультантів ПМПК Адреса, телефон постійно діючої консультації
Постійно діючій Громадських засадах
2 3 4 5 6 7
1 Бобринецький район 4232 + - 5 м. Бобринець вул. 50-річчя Жовтня, 47 тел. (05257)20599
Всього: 4232 5

Аналіз кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку

На території Бобринецького району проживає 4232 дітей від 0 до 18 років з них 1550 дошкільного віку та 2682 дитини шкільного віку. Всього в районі налічується 45 дітей з інвалідністю, які навчаються в ЗНЗ.

В 2015/2016 навчальному році за індивідуальною формою навчались 13 учнів та 3 учні за інклюзивною формою навчання (з них 14 дітей з інвалідністю):

№ п/п Навчальний заклад Індивідуальна форма навчання (к-ть учнів) Інклюзивна форма навчання (к-ть учнів)
1 НВК «Бобринецька гімназія – ЗШ І – ІІІ ст. №1» 1 1
2 Бобринецька ЗШ №5 3 1
3 Бобринецька ЗШ №3 1 -
4 Бобринецька ЗШ №4 - 1
5 Куйбишевська ЗШ 2 -
6 Сугокліївська ЗШ 1 -
7 Верхньоінгульська ЗШ 2 -
8 Новоградівська ЗШ 1 -
9 Витязівська ЗШ 1 -
10 Чарівнянська ЗШ 1 -
Всього: 13 3
Всього учнів: 16

В районі збільшилась кількість дітей з таких видів порушень:

 • - опорно-рухового апарату;
 • - вадами мовлення;
 • - вадами слуху;
 • - вадами зору;
 • - нормальний інтелект, але низькі здібності до навчання;
 • - затримкою психічного розвитку;
 • - гіперактивність та порушення поведінки.

В районі (при ПМПК) функціонує 1 логопедичний пункт (2 вчителя-логопеда). При обстеженні виявлено 136 школярів з вадами мовлення та письма та 48 дошкільнят з вадами мовлення. Протягом року проведено 725 корекційно-логопедичних занять, їх відвідали 106 учнів початкової ланки та 48 дошкільнят. У 56 дітей початкової ланки та 26 дітей дошкільнят виправлено вади мовлення, у 50 дитини мовлення покращилось; для 56 учнів та 22 дошкільнят продовжиться корекційно-логопедична робота у 2016/2017 навчальному році. Вихователям, педагогам та батькам вчителями-логопедами надано 168 консультацій.

В дошкільних навчальних закладах району виховується 6 дітей-інвалідів.

В районі 2 дитини-інваліда знаходиться на домашньому утриманні без корекційної роботи.

Районна ПМПК спільно з відділом освіти, закладами охорони здоров’я, соціального захисту, БДТ та Школою мистецтв проводять роботу щодо залучення дітей даної категорії до участі в конкурсах, акціях, гуртках. ЦРЛ та психолого-медико-педагогічна консультація здійснює облік дітей з вадами розвитку та дітей з труднощами у навчанні, визначає для них адекватні форми соціально-педагогічної чи медичної допомоги.

Консультантами районної ПМПК проводиться просвітницька та роз’яснювальна робота серед психологів навчальних закладів, вчителів та батьків з питань виявлення, організації навчання, психолого-педагогічного супроводу, корекції вад та реабілітації дітей-інвалідів, особливостей навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Проводиться роз’яснювальна психолого-медико-педагогічна робота серед батьків, вчителів, вихователів та керівників закладів освіти про необхідність виявлення дітей з відхиленнями у розвитку з метою надання їм вчасної всебічної допомоги, консультування щодо організації індивідуальної та інклюзивної форм навчання. Протягом навчального року надано 116 консультацій для керівників навчальних закладів, вчителів, батьків (осіб, які їх заміняють).

На колегіях та на радах при начальнику відділу освіти, засіданнях РМО інформовано директорів та вчителів загальноосвітніх закладів з таких питань:
 • - «Основні напрямки роботи ПМПК»
 • - «Технології та методики ранньої діагностики і своєчасної комплексної психолого-медико-педагогічної корекції відхилень у розвитку дитини»
 • - «Про організацію роботи психолого-медико-педагогічної консультації»
 • - «Методичний супровід та своєчасна комплексна психолого-медико-педагогічна корекція відхилень у розвитку дітей»
 • - «Про організацію навчання та супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку»
 • - «Співпраця ПМПК з директорами навчальних закладів»
 • - «Алгоритм організаціі індивідуальної форми навчання на наступний навчальний рік»
Для вчителів:
 • - «Затримка психічного розвитку у дітей: причини виникнення та корекція»;
 • - «Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами»;
 • - «Специфічні розлади розвитку»;
 • - «Невротичні стани у дітей»;
 • - «Порушення мовлення та письма, їх подолання»;
 • - «Девіантна поведінка підлітків як соціально-психологічна проблема»;
 • - «Система корекційно-виховної роботи з формування моральних якостей у молодших розумово відсталих школярів»;
 • - «Психофізична готовність дитини до школи. Вікові особливості дітей 6-7 років».
 • - «Основні підходи до надання освіти дітям з обмеженими можливостями здоров’я».
Для вихователів дошкільних навчальних закладів та ГПД:
 • - «Інтелектуальні ігри та їх значення для розвитку мовлення дітей”;
 • - «Психогігієна дітей дошкільного віку»;
 • - «Граючись навчаємось»;
 • - «Виправлення вад мовлення: ігри та вправи для логопедичних хвилинок»
Для батьків:
 • - «Проблеми виховання в сім’ї дітей з інтелектуальною недостатністю»;
 • - «Діти з порушенням психофізичного розвитку. Поради батькам»
 • - «Педагогічна допомога батькам у вихованні дітей з особливими освітніми потребами»;
 • - «Проблема взаємин у родинах, де є діти з аномаліями розвитку».
Науково-методичне забезпечення районної ПМПК.

Районна ПМПК забезпечена методичними виданнями:

 • - Н.М.Стадненко, Т.Д.Ілляшенко, Л.В.Борщевська, А.Г.Обухівська «Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів»
 • - Методичні рекомендації до посібника «Практичні матеріали для проведення психолого-педагогічного обстеження дітей.» С.Д.Забрамна, О.В. Боровик.
 • - „Допомога дітям з особливими потребами”
 • - „Чому їм важко вчитися?” Т. Ільяшенко
 • - „Психологічна готовність до навчання дітей шестилітнього віку”.І. М. Стадненко
 • - „Атлас психічного розвитку”.

Спеціальні видання:

 • - „Дефектологія”
 • - „Психолог”
 • - „Практична психологія та соціальна робота»
Діагностична робота Бобринецької районної психолого-медико-педагогічної консультації
Загальна кількість засідань Діагностична робота Бобринецької районної ПМПК
Стаціонарних Виїзних
25 6 19
Всього: 25 6 19
Консультаційна робота Бобринецької районної психолого-медико-педагогічної консультації
Загальна кількість консультацій наданих: Кому надаються
батькам педагогам спеціалістам відділу освіти спеціалістам служб у справах дітей Інше (діти)
Районною ПМПК 17 91 6 3 166
Всього: 283 17 91 6 3 166
Індивідуально-корекційна робота Бобринецької районної психолого-медико-педагогічної консультації
Загальна кількість консультацій наданих: Види занять
Попереднє вивчення: психологічне, логопедичне, педагогічне Під час обстеження Вивчення актуального рівня для встановлення класу, ІНП Тривале пробне навчання Корекція окремих недоліків Демонстраційні Психотренінги для батьків
Районною ПМПК 172 16 14 43 38 - -
Робота з сім’ями, які виховують дітей з тяжкими та складними порушеннями ПФР і не охоплені корекційним навчанням
Загальна кількість заходів Види заходів
Тренінги Бесіди Демонстраційні заняття Святкові зустрічі Візити додому Телефонне консультування Інше
1 2 3 4 5 6 7 8
Районною ПМПК - 12 - - 3 9 -
Всього: 24 - 12 - - 3 9 -
Інформація про заклади з індивідуальним (інклюзивним навчанням)
Загальна кількість навчальних закладів з інклюзивною та індивідуальною формою навчання Дошкільні навчальні заклади Кількість навчальних закладів з індивідуальною формою навчання Кількість навчальних закладів з інклюзивною формою навчання
1 2 3 4
10 - 9 3
Форми сприяння інклюзивному навчанню
№ з/п Види діяльності Кількість заходів
Районна ПМПК постійно діюча
1 Психолого – педагогічне вивчення 24
2 Консультування педагогів 36
3 Фаховий супровід навчання дитини 16
4 Участь у складанні ІНП 16
5 Складання індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю 14
6 Забезпечення навчальними посібниками, програмами 16
7 Кореційно-розвиткові заняття для дітей, які навчаються в інклюзивному класі 27
8 Інше (вказати в примітці*)
9 * Примітка Кореційно-розвиткові заняття для дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання 45
Всього: 194
Просвітницька діяльність Бобринецької районної психолого-медико-педагогічної консультації
Просвітницько - методична діяльність ПМПК
№ з/п Види діяльності Дата Кількість заходів Кількість учасників
Рай. ПМПК Рай. ПМПК
1 2 3 4 5
1 Конференції - - -
2 Семінари - - -
3 Наради, колегії 16.09. 2015 21.10.2015 18.11. 2015 16.12. 2015 20.01.2016 17.02. 2016 16.03. 2016 20.04. 2016 8 41 40 40 39 41 42 41 40
4 Лекції - -
5 Виступи в ЗМІ, всього: - - -
6 в т.ч. - телебачення - - -
7 - радіо - - -
8 - періодичні видання - - -
9 Методичні рекомендації 19.11.2015 16.02.2015 2 -
10. Інше (додати) Засідання РМО вчителів художньо-естетичного циклу 25.08.2015 1 29
Всього: 11 353
Методична робота
Методична робота районної консультації
№ з/п Види діяльності Кількість заходів Кількість учасників
1 2 3 4
1 Наради 8 324
2 Практичні семінари психологів 2 18
3 Клуби за професійним спрямуванням - -
4 Методичні об’єднання 2 183
5 Тренінги - -
6 Вивчення та узагальнення кращого досвіду - -
7 Інше - -
Всього: 12 525
Участь (виступи) у засіданнях колегій та нарад відділу освіти і науки, молоді та спорту районної державної адміністрацій
№ з/п Дата проведення (нарад) колегій райдержадміністрації Питання, що розглядались
1 2 3
1 16.09. 2015 «Основні напрямки роботи ПМПК»
2 21.10.2015 «Технології та методики ранньої діагностики і своєчасної комплексної психолого-медико-педагогічної корекції відхилень у розвитку дитини»
3 18.11. 2015 «Про організацію роботи психолого-медико-педагогічної консультації»
4 16.12. 2015 «Моніторинг діяльності районної ПМПК за І семестр 2015/2016 н.р»
5 20.01.2016 «Методичний супровід та своєчасна комплексна психолого-медико-педагогічна корекція відхилень у розвитку дітей»
6 17.02. 2016 «Про організацію навчання та супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку»
7 16.03. 2016 «Співпраця ПМПК з директорами навчальних закладів»
8 20.04. 2016 «Алгоритм організації індивідуальної форми навчання на наступний навчальний рік»
Міжвідомча взаємодія ПМПК з структурами (партнерами), дотичними до підтримки дітей з особливими освітніми потребами: державними, громадськими, міжнародними організаціями.
№ п/п Назва структури (партнера) Адреса Керівник, контактний телефон Наявність офіційно укладених угод, протоколів узгодження надання послуг, меморандуму
1. Бобринецька центральна районна лікарня пров. Порика, 6 Семенюк Лариса Віталіївна 37178
2. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації вул.. Кірова, 86 Матягіна Катерина Володимирівна 35347
3. Будинок дитячої творчості вул.. Леніна, 51 Обод Катерина Василівна 34567
4. Служба у справах дітей райдержадміністрації вул.. Орджонікідзе , 80 Неклеса Лілія Анатоліївна 34498
5. РЦСССДМ вул.. Орджонікідзе , 80 Горецька Наталія Євгеніївна 34507
Інформація про громадські організації, що опікуються питанням навчання та соціального захисту осіб з психофізичними порушеннями

(товариства, асоціації, спілки матерів (батьків), клуби, громадські організації, об’єднання сімей)

№ п/п Назва Адреса Керівник Контактний телефон
1. Бобринецька районна організація інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» вул.. Кірова, 84 Сіренко Микола Павлович 20238
2. Бобринецька районна організація Товариства Червоного Хреста України вул.. Кірова, 84 Усата Оксана Віталіївна 20394
3. Бобринецька районна організація Союз жінок України «За майбутнє дітей» вул.. Кірова, 86 Сабліна Наталія Анатоліївна 35347
4. Бобринецька районна жіноча громадська організація «Сучасниця» вул.. Леніна, 78 Павелко Любов Євгеніївна 34372 20882
Домінування видів порушень психофізичного розвитку у дітей Бобринецької районної психолого-медико-педагогічної консультації в 2015/ 2016 н.р.

Загальна кількість дітей віком до 18 років – 4232

Серед них з вадами ПФР – 311

Обстежено вперше в 2015/2016 н.р. – 143

Ранг поширеності в регіоні Види порушень Кількість виявлених дітей
1 Порушення мовлення 148
2 Розумова відсталість 5
3 Порушення ОРА 3
4 Порушення зору 2
5 Затримка психічного розвитку 2
6 Порушення слуху 2
7 Аутизм -
8 Сліпоглухота -
9 Інші труднощі психічного розвитку 2
Кiлькiсть переглядiв: 245

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.